str. Petre Ispirescu nr.14, Bloc Pb42, ap. 2, Oradea
+40 751 864 598
bontaradu@gmail.com    |    admin@psy-cabinet.ro

CV

 

Curriculum vitae

 

 

Informaţii personale

 

Nume / Prenume

Radu Bonta

Adresă(e)

Oradea, strada Petre Ispirescu, nr. 14, Bloc PB 42, ap. 2, jud. Bihor, România

Telefon(oane)

Mobil: 0040 751864598

Fax(uri)

E-mail(uri)

bontaradu@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi)

Română

Data naşterii

20 / Decembrie / 1961

Sex

Masculin

  

Experienţa profesională

 

Perioada

1 septembrie 2006- prezent

Funcţia sau postul ocupat

Profesor consilier

Activităţi şi responsabilităţi principale

Consilierea elevilor, părinţilor, profesorilor pe probleme de comportament şi de dezvoltare personală;

Evaluarea şi testarea elevilor;

Susţinerea cursurilor de orientare şcolară şi profesională pentru clasele a VIII-a şi a XIII-a ;

Identificarea nevoilor de dezvoltare şi a problemelor specifice vârstei prin discuţii individuale

şi în grup, aplicarea de chestionare şi teste;

Desfăşurare activităţi de autocunoaştere în grup, în clasă şi individuale;

Organizarea de activităţi pentru reducerea şi combaterea diferiţilor factori de risc

Perioada

27.11.2009 – prezent

Funcţia sau postul ocupat

Psiholog

Activităţi şi responsabilităţi principale

Psihodiagnostic şi evaluări psihologice

Psihologie educaţională

Consiliere în psihoterapie pozitivă

Numele şi adresa angajatorului

 Cabinet Individual de psihologie Radu Bonta

                   Domeniul de activitate

Psihologie

Perioada

1 Septembrie 2004 – 31 August 2006

Funcţia sau postul ocupat

Psiholog

Activităţi şi responsabilităţi principale

Creare, implementare de programe de dezvoltare personală (autocunoaştere,

dezvoltare socio-emoţională, stimulare cognitivă, orientare şcolara si profesională,

dezvoltare abilităţi – comunicare, rezolvare problame, gestionare conflicte, prezentare etc.)

pentru toate vârstele;

Formare şi conducere de grupuri de suport;

Oferirea de servicii de testare psihologică şi consiliere psihologică pentru toate vârstele;

Numele şi adresa angajatorului

 Centrul Judetean de Resurse şi Asistenţă Educaţională, Bihor

                   Domeniul de activitate

Educatie

Perioada

1 septembrie 1997 – 31 August 2004

Funcţia sau postul ocupat

Profesor inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea materiilor de specialitate la clasele cu profil “Operatori, tehnică de calcul”

Numele şi adresa angajatorului

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul Oradea

                Domeniul de activitate

Educaţie

Perioada

1 septembrie 1990 – 31 august 2004

Funcţia sau postul ocupat

Profesor inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea materiilor de specialitate la clasele cu profi Electrician de sonde

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Marghita

                Domeniul de activitate

Educaţie

Perioada

1 septembrie 1988 – 31 august 1990

Funcţia sau postul ocupat

Profesor inginer

Activităţi şi responsabilităţi principale

Predarea materiilor de specialitate la clasele cu profi Electrician de mină

Numele şi adresa angajatorului

Liceul Popeşti, Jud Bihor

Domeniul de activitate

Educaţie

  

 

STUDII

 

Perioada

2009-2010

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de master

Temele principale studiate

Consiliere psihologică şi educaţională

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea Spiru Haret Bucureşti

Perioada

11-13 Mai 2006

Calificarea / diploma obţinută

Diplomă de formator

Temele principale studiate

Consiliere şi orientare

Numele şi tipul instituţiei

Inspectoratul Şcolar Bihor

Perioada

1997-2003

Calificarea / diploma obţinută

Diploma de licenţă

Temele principale studiate

Psihologie

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Socio-Umane

Perioada

Iulie 1986

Calificarea / diploma obţinută

Dilpoma de inginer în calculatoare

Disciplinele principale studiate

Automatizări şi calculatoare

Numele şi tipul instituţiei

Institutul Politehnic Traian Vuia, Facultăţii de Electrotehnică Timişoara

Educaţie, formare, conferinte etc.

 

Perioada

20.02.2015

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de Libera Practica in Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocaţională, treapta – psiholog principal

Disciplinele principale studiate

Psihologie Educationala, Consiliere Scolara si Vocaţională

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor din Romania

 

Perioada

04.05.2012

Calificarea / diploma obţinută

Atestat de Libera Practica in Psihologie Educationala, Psihologie clinică

Disciplinele principale studiate

Psihologie clinică

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor din Romania

Perioada

3-4 Noiembrie 2017

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţa Naţională „Drepturile şi nevoile copilului. Provocări adresate familiei şi şcolii”

Temele principale studiate

Psihologie educaţională

Numele şi tipul instituţiei

Asociaţia Psihologilor Şcolari, Universitatea Oradea

  

Perioada

2016

Calificarea / diploma obţinută

Curs de formare continuă “Carieră sau familie?”

Temele principale studiate

Psihologie experimentală

Numele şi tipul instituţiei

Asociaţia Institutul de promovare a psihologiei experimentale, Oradea

Perioada

22-27 August 2016

Calificarea / diploma obţinută

Şcoala de vară de psihanaliză “Susţinere, conţinere, transformare”

Disciplinele principale studiate

Certificat de participare

Numele şi tipul instituţiei

Societatea română de psihanaliză, Universitatea Ovidius Constanţa

Perioada

6-8, July 2015

Calificarea / diploma obţinută

Advanced Cooperative Learning (Student Centered Teaching)

Disciplinele principale studiate

Psihologie educaţională

Numele şi tipul instituţiei

New England College, Henniker, New Hampshjire, USA

Perioada

10-21.02.2015

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţă naţională de psihopedagogie, diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Arta consilierii şi integrării copiilor în familie, şcoală, viaţă

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor

Perioada

27.03.2015

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţă Naţională, diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Psihologia sexualităţii

Numele şi tipul instituţiei

Institutul de sexologie

Perioada

27-29 Martie 2014

Calificarea / diploma obţinută

Seminar, diplomă de perticipare

Disciplinele principale studiate

Intervenţii logopedice pentru persoanele cu nevoi speciale

Numele şi tipul instituţiei

Casa Corpului Didactic

  

Perioada

28 August – 01 Septembrie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Şcoala de vară de psihanaliză, diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Psihanaliză Afect şi defensă

Numele şi tipul instituţiei

Societatea română de psihanaliză

Perioada

9 – 11 Mai 2013

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţa Naţională cu participare internaţională CONSILIEREA@ARTA DE A AJUNGE LA TINE(RI)  

Disciplinele principale studiate

Titular al Workshopului Capcanele educaţiei

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea Oradea

  

Perioada

10-13 Octombrie 2013

Calificarea / diploma obţinută

Congres internaţional de psihologie, diplămă de participare

Disciplinele principale studiate

Cercetarea modernă în psihologie interdisciplinaritate în ştiinţele sociale, educaţie şi sănătate

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor

Perioada

17 Martie 2012

Calificarea / diploma obţinută

Workshop, Dilpomă de participare

Disciplinele principale studiate

Ataşamentul în psihoterapie

Numele şi tipul instituţiei

Asociaţia pentru promovarea psihanalizei INSIGHT

Perioada

21-23 Mai 2010

Calificarea / diploma obţinută

Congres internaţional de psihologie, diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Cercetarea psihologică modernă

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor

Perioada

30-31 Octombrie 2009

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţă Naţională, Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Competenţele psihologului şcolar în contextul globalizării

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor, Asociaţia Psihologilor Şcolari

Perioada

19.12.2008

Calificarea / diploma obţinută

Sesiune de comunicări ştiinţifice Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Competenţe şi capabilităţi în educaţie

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea Oradea, DPPP

Perioada

28-29.03.2008

Calificarea / diploma obţinută

Simpozion internaţional Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Modalităţi şi mijloace interdisciplinare de acţiune împotriva consumului de droguri

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea Oradea, Asociaţia Psihologilor Şcolari

Perioada

29 Mai 2008

Calificarea / diploma obţinută

Proiect Grundtvig: Părinţii – consilieri vocaţionali ai copiilor

Disciplinele principale studiate

Certificat de participare

Numele şi tipul instituţiei

Universitatea Oradea, DPPP

Perioada

26-27 Octombrie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţa Naţională „Drepturile şi nevoile copilului. Provocări adresate familiei şi şcolii”

Disciplinele principale studiate

Psihologie educaţională

Numele şi tipul instituţiei

Asociaţia Psihologilor Şcolari, Universitatea Oradea

Perioada

31Mai-3 Iunie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Conferinţa ştiinţifică internaţională Perspective ale educaţiei sociale şi emoţionale, Băile Felix

Disciplinele principale studiate

Psihologie educaţională

Numele şi tipul instituţiei

Asociaţia Naţională a Psihologilor Şcolari

  

Perioada

13-15 Iulie 2007

Calificarea / diploma obţinută

Scoala de vară de Psihanaliză Diplomă de participare

Disciplinele principale studiate

Elemente de psihanaliză

Numele şi tipul instituţiei

Societatea română de psihanaliză

  

Perioada

25-28.Septembrie.2006

Calificarea / diploma obţinută

Simpozion Internaţional Teorie şi practică în profesionalizarea psihologului şcolar, Bucureşti  

Disciplinele principale studiate

Psihologie educaţională

Numele şi tipul instituţiei

Colegiul Psihologilor

  

Aptitudini şi competenţe personale

 

Limba(i) maternă(e)

română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

engleză (1), franceză (2), maghiară(3)

Autoevaluare

 

Înţelegere

Vorbire

Scriere

Nivel european (*)

 

Ascultare

Citire

Participare la conversaţie

Discurs oral

Exprimare scrisă

Limba engleză

 

1

C 2

 

C 2

 

C 2

 

C 1

 

C 2

Limba franceză

 

2

B 1

 

A 2

 

A 2

 

A 2

 

A 2

Limba maghiară

 

3

A 2

 

A 2

 

A 1

 

A 1

 

A 2

 

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

  

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului

Diploma de inginer de calculatoare

  

Lucrări şi articole

Simplificarea educaţiei, Editua Metropolis, Oradea, 2015, ISBN

Permis(e) de conducere

Permis de conducere, categoria B

 Informaţii suplimentare

 

Anexe